Δώρο οξύμετρο με κάθε τρίμηνη μίσθωση εξοπλισμού οξυγονοθεραπείας

11_9Με κάθε τρίμηνη μίσθωση του συμπυκνωτή οξυγονοθεραπείας Nuvo Nidek, δώρο οξύμετρο onyx για την μέτρηση κορεσμού της αιμοσφαιρίνης και παλμούς της καρδιάς

Η προσφορά ισχύει μέχρι: 31/12/14